Qui som

L'equip de CryptoAdvisor.Club

Desenvolupem software i productes digitals des de finals dels 90. A part d'estar vinculats a algunes de les principals empreses tecnològiques de Barcelona, hem llançat o hem estat co-fundadors d'alguns negocis i projectes online com Uvinum, Krakend, Splitweet o Obolog.

Hem estat utilitzant l'algorisme que implementa aquest bot durant alguns anys ja, com a part de les nostres estratègies personals d'inversió, tant en accions com en criptomonedes. En un moment donat, vam creure que podria ser d'ajuda a altres persones, per invertir partint d'una estratègia provada i conservadora, en comptes de comprar o vendre deixant-se portar per la passió i les emocions del mercat (el que sol conduir al desastre).

Subscriu-te al nostre butlletí de notícies

Estigues al dia dels canvis i novetats de CryptoAdvisor.Club