Termes i Condicions del Servei

Data d'última actualització: 24 de febrer de 2021*

Aquests termes i condicions regulen l'accés i ús de la pàgina web cryptoadvisor.club (d'ara endavant, “CryptoAdvisor.Club” o el “Lloc web”).

1.- INFORMACIÓ LEGAL

Titular Brutale Engineering S.L
NIF B67076208
Domicili Plaça Universitat 3, 6è, CP 08007, Barcelona
E-mail [email protected]
Registre Registre Mercantil de Barcelona; T 46090, F 48, S 8, H B 509109, I/A 1

2.- ACCEPTACIÓ

Quan accedeixes a aquest Lloc web i/o uses els nostres serveis, declares que ets major d'edat, acceptes el contingut d'aquests Termes i Condicions, juntament amb la Política de Privacitat i Cookies, i et compromets a no utilitzar aquesta web ni els nostres serveis per a fins il·legals, il·lícits o contraris a aquests termes o condicions.

3.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I INFORMACIÓ

CryptoAdvisor.Club ofereix un servei de bot i/o API amb informació sobre criptomonedas en dues versions:

  • Gratuïta: podràs accedir a informació relacionada amb criptomonedas, l'evolució del seu valor monetari, i un servei de backtesting o comparació de resultats de rendibilitat automàtics en cas de compravenda en el passat, basades en càlculs algorítmics i càlculs matemàtics que es fonamenten en les dades de l'any anterior. Els resultats que oferim no poden entendre's com a predicció de rendibilitat a futur, sinó com comparativa amb les dades preexistents.
  • Premium: a més de les funcionalitats de la versió gratuïta, ofereix les següents:
  • Possibilitat d'usar l'algorisme per a calcular el resultat possible d'una inversió d'acord amb les dades de la teva portfolio particular. Podràs usar aquesta funcionalitat amb el comando /advise en qualsevol moment. A més t'oferirem una actualització automàtica d'aquesta informació tots els dilluns a les 9.00h. (hora Central Europea).
  • Possibilitat d'obtenir simulacions de resultats de compravenda usant l'algorisme, segons els preus de les monedes.

El bot té finalitat educativa i mostra resultats hipotètics calculats amb un algorisme de càlcul que usa dades genèriques (no individualitzats) i públics (track rècord de preus de criptomonedas). Mai et recomanarem cap operació, ni podem assessorar-te sobre riscos. No tenim accés a cap dada sobre les teves operacions. El nostre servei no constitueix assessorament financer i els resultats de les simulacions que realitzis són orientatius, no vinculants.

3.1.- PAGAMENT

El nostre servei Premium és de pagament i té diverses modalitats de subscripció:

Modalitat Preu
Trimestral 19,99€/mes
Anual 59,99€/any

Aquests preus inclouen l'IVA.

Per a realitzar el pagament et redirigirem a la passarel·la de pagaments Stripe, on sol·licitaran el teu nom i cognom, Email i número de targeta. Per a més informació relacionada amb això consulta la nostra Política de Privacitat.

Qualsevol de les modalitats de subscripció Premium es renova automàticament, tret que cancells la teva subscripció en qualsevol moment anterior a la data de renovació. Per a cancel·lar la teva subscripció només has d'accedir usant el comando /settings des del Bot, o bé accedir a “Gestiona la subscripció” en la pàgina web. Una vegada en el Panell de control, bastarà que premis el botó “Cancel·lar Pla”: la teva subscripció Premium quedarà anul·lada i no farem més cobraments. Pots veure tot el procés per a cancel·lar la subscripció en aquest enllaç.

Els nostres preus poden ser modificats sense previ avís; ens reservem el dret de canviar-los en qualsevol moment, i ens comprometem a actualitzar la informació quan sigui possible. No obstant això, sempre es respectarà el preu que aparegui en la pàgina web quan et subscrius, excepte error manifest.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el contingut com la informació de la nostra pàgina web (imatges, textos, etc) són de la nostra propietat o disposem de les autoritzacions necessàries per al seu ús. Ens reservem tots els nostres drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la web i els seus elements.

Es prohibeix expressament qualsevol modificació, reproducció, còpia, distribució o qualsevol altra forma d'explotació amb finalitats comercials o equivalents del contingut i la informació recollida en “cryptoadvisor.club”. Per a qualsevol altre ús del contingut o de la informació serà necessari el consentiment previ i per escrit de CryptoAdvisor.Club.

5.- GARANTIES

Garantim que els serveis oferts seran conformes amb la seva descripció, amb les següents limitacions:

Totes les garanties i condicions implícites tindran vigència únicament durant el període de vigència dels serveis oferts, en la mesura en què ho permeti la legislació. No cobreix els problemes causats per accident, abús o ús dels productes i/o serveis d'una manera incompatible amb l'ofert, o que es derivin de successos que estan més enllà del nostre control raonable. No s'aplica a problemes ocasionats per l'incompliment dels requisits mínims. No s'aplica a períodes de temps d'inactivitat o altres interrupcions en l'accés.

6.- DRET DE DESISTIMENT

En aplicació de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, comptes amb un termini de 14 dies naturals per a notificar que es deixarà sense efecte la teva contractació, sent el termini mínim i d'obligat compliment, per la qual cosa et pots donar de baixa en qualsevol moment, sense penalització o cap cost.

Pel que, en cas que vulguis exercir el teu dret de desistiment, hauràs de notificar-ho a CryptoAdvisor.Club per correu electrònic, indicant la teva decisió expressa de desistir el contracte.

Per a exercir el dret de desistiment has de posar-te en contacte amb nosaltres, a través del correu electrònic: [email protected].

En cas de desistiment et retornarem els imports cobrats pel mateix mitjà de pagament.

7.- SEGURETAT I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Adoptarem les mesures necessàries per a assegurar la integritat del servei disponible, i de les dades i informació recollits. No som responsables del que ocorri més enllà del nostre control.

Si ets redirigit a altres pàgines webs o plataformes de tercers, no ens farem responsables del que ocorri a través de la navegació en aquestes.

El nostre servei té caràcter informatiu i/o educatiu: et vam mostrar el resultat previst d'operacions amb criptomonedas usant un algorisme amb dades de transaccions reals passades, però en cap cas assegurem que aquest sigui el resultat futur. Tampoc fem recomanacions sobre inversions, ni coneixem cap dada no simulada de la teva cartera. CryptoAdvisor garanteix la disponibilitat del servei durant la durada d'aquest contracte sempre que no concorrin causes externes o de força major que ho impedeixin.

CryptoAdvisor no es fa responsable dels problemes de funcionament relacionats amb la falta de dispositius o tecnologia adequats per a l'ús del programari per part del CLIENT, ni garanteix la seguretat o fiabilitat del maquinari o recursos tècnics per a albergar el programari desenvolupat.

CryptoAdvisor no podrà ser considerada responsable pels danys i/o problemes causats directament o indirectament per l'ús de servei. No oferim cap garantia dels resultats del servei, que depèn en gran manera de l'ús d'aquest. El client accepta que és l'únic responsable dels resultats obtinguts per l'ús del servei i de les seves funcionalitats.

Aquest Lloc web està disponible en espanyol, català i anglès de manera que no ens fem responsables en cas que no comprenguis aquest idioma, ni dels actes que puguin derivar de la teva falta de comprensió.

L'idioma original d'aquests textos és l'espanyol, en cas de conflicte prevaldrà la versió en aquest idioma.

8.- MODIFICACIONS I NUL·LITAT

Ens reservem el dret a actualitzar i modificar aquests textos legals.

En cas que alguna clàusula d'aquests Termes i Condicions, Política de Privacitat o de Cookies, sigui declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta, subsistint les altres condicions i tenint-se la disposició afectada per no posada.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquests Termes i Condicions, i les Polítiques de Privacitat i de Cookies, s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

En cas de controvèrsia, es resoldrà mitjançant un Arbitratge d'Equitat de la Cort d'Arbitratge de les Cambres de Comerç i Indústria de Barcelona, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, excepte disposició expressa de la llei.

10.- CONTACTE

Si tens algun dubte, suggeriment o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: [email protected].