Comparativa

CryptoAdvisor.Club VS estratègia Buy & Hold

Comparació de rendiment entre el nostre algorisme d'inversió i mantenir posicions (Buy & Hold) des de gener de 2020

L'estratègia Buy & Hold (benchmarking)
L'estratègia Buy & Hold consisteix en comprar i mantenir els actius fins el final del període.
La nostra estratègia d'inversió
El bot et proposarà compres i vendes cada setmana, tenint en compte l'efectiu disponible.
Valor inicial de la cartera
19.003,55 €
Cartera Buy & Hold
143.678,70 €
Increased by 656.06%
Cartera CryptoAdvisor.Club
309.412,40 €
Increased by 1528.18%
Com s'aconsegueix aquesta rendibilitat?
L'algorisme es basa en el sistema GAD de Robert Lichello. En essència el sistema treu partit de la volatilitat del mercat de criptomonedes. Està optimitzat pel seu ús en la inversió a mig i llarg plaç: Aprofitarà les baixades de preu per comprar i les pujades per a recollir beneficis. Saber més de l'algorisme de CryptoAdvisor.Club »

Actius inclosos en la cartera de mostra

Actiu Valor Buy & Hold vs. Valor CryptoAdvisor +115.35%
Bitcoin 1.00 BTC
63.150,50 €
1.76 BTC
110.960,89 €
+75.71%
Ethereum 20.00 ETH
70.528,20 €
56.28 ETH
198.451,51 €
+181.38%
Efectiu 10.000,00 € 0,00 € -100%
TOTAL 143.678,70 €
+124.675,15 €
309.412,40 €
+290.408,85 €
+115.35%
Aquest rendiment representa resultats passats, i no garantitza de cap manera resultats futurs. El retorn de la inversió, i el valor dels actius poden fluctuar, de forma que en el moment de la seva venda, aquests podríen tenir un cost superior o inferior que el seu cost inicial.

Els nostres plans de subscripció

Gratuït

Per a seguir el mercat

  • Seguiment de la teva inversió

  • Preus i anàlisi de criptomonedes

  • Informes periòdics del mercat

  • Alertes en temps real

  • Backtesting (simulacions)

Més popular

🎖 Premium trimestral

1999 /trimestre
Més estalvi

🎖 Premium anual

5999 /any
(4,99€/mes en càlcul prorratejat)
  • Tots els avantatges del pla Premium trimestral, i a més...

  • Estalvia un trimestre l'any!